radio młodzi - wolni ONLINE :   


 

LABORATORIUM uczenia się przez działanie (learning by doing)
klasy dziennikarskie VI LO w Gdańsku (pressmedia.vilogdansk.pl)
oraz Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KREATYWNI (e-kreatywni.eu)

  

  

W chwili obecnej transmisja radiowa została wyłączona co wynika ze zmniejszonego zainteresowania
młodzieży klas dziennikarskich naszego LO w realizację audycji radiowych.
KOLEJNA PRÓBA MOBILIZACJI UCZNIÓW PLANIWANA JEST W DRUGIM SEMESTRZE.

 

 

aktualny skład redakcji Radia MŁODZI - WOLNI

 

 

 

REDAKTORKA NACZELNA
Michalina Wodzyńska
VI LO (klasa dziennikarsko-artystyczna: 2B) w Gdańsku

 

 


WYDAWCA, OPIEKUN PEDAGOGICZNY
Janek Jackowicz Korczyński
Redakcja Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego KREATYWNI
redakcja@e-kreatywni.eu

Julia Kabowska

Arielle Lages
(VI LO w Gdańsku: 4B )

Michalina Wodzyńska
(VI LO w Gdańsku : 1B )

Nadia Zielińska

Kornelia Zientkiewicz
(VI LO w Gdańsku : 1B )

Free Joomla! templates by AgeThemes