Ach ta nieszczęsna prawda

W tym całym cywilizacyjnym galimatiasie utopienia w erze POST PRAWDY trzebe koniecznie uporządkowć sobie w głowie wieloznaczność tego terminu i chociaż tak po łebkach poznać jak się pojęcie prawdy zmieniało w filozofii.

Sięgamy do nabardziej uproszczonych źródeł, bo nie chcemy robić akademickich studiów filozoficznych. Chcemy wiedzieć tak trochę i ogólnie - wiedzieć aby rozumieć. ,,Wujek Google'' podpowiada nam dwa uproszczone źródła:

Dwa pierwsze linki to typowe bryki typu ,,ściąga''

Wieleinych pokazuej jak rozumienie fenomenu o nbazwie PRAWDA komplikuje się w ciągu kolejnych lat hostorii filozofii...

WARTO BĘDZIE WYCIAGNĄC Z TEGO JAKIEŚ OGÓLNE TEZY dla ROZUMIENIA.

W końcu o jakieś kryteria podejmujemu wszystkie nasze decyzje.

Spróbujemy to pzregadać, a potem może podsumować odpowiednią notatką.

Kontakt:

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku

VI Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 6

ul. Głęboka 11
80-759 Gdańsk
telefon (Liceum): +48 58-346 38 21
telefon (Gimnazjum): +48 58 346 38 12

fax: +48 58-346 38 21

Tu jesteśmy:

 

 

 

 

 

 

 

Zastępstwa na bieżący dzień. 

Po kliknięciu na kartę zastępstwa wyświetlają sę w osobnej zakładce przeglądarki. Sprawdzaj każdorazowo datę wyświetlanego dnia. W sytuacji braku zastępstw na dany dzień wyświetlają się dane z poprzednich tygodni!!!

 

        

 

 

 

 

Free Joomla! template by Age Themes