DO KOŃCA LETNICH WAKACJI pozostało:

Zajęcia dodatkowe: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zajęcia wspomagające i rozwijające w tym koła  w roku szkolnym2018/2019

Liceum Ogólnokształcące

Zajęcia wspomagające:

 

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Uczeń/klasa

Godziny zajęć

1.

Terapia logopedyczna

Bogumiła Jarosz

Kl. I- VIII SP, GIM. LO, według potrzeb, po przeprowadzonej diagnozie

Ustalane indywidualnie z rodzicem, odbywające się po zajęciach szkolnych

2.

Terapia logopedyczna

Anna Przewoźna

Kl. I- VIII SP, GIM. LO,

według potrzeb, po przeprowadzonej diagnozie

Ustalane indywidualnie z rodzicem, odbywające się po zajęciach szkolnych

3.

Przygotowanie do matury

Dariusz Szymikowski

kl. IIIA

Piątek 8.00-8.45

4.

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów z dyskalkulią

Lidia Lenkiewicz

Anna Walerzak-Więckowska

Klasa II LO

wtorek 10:45-11:30

5.

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów z dyskalkulią

Lidia Lenkiewicz

Anna Walerzak-Więckowska

Klasa III LOKlasa VIII B

piątek

8:00-8:45


pon.12:40-13:25

6.

Zajęcia dodatkowe z matematyki – przygotowanie do egzaminu maturalnego

Lidia Lenkiewicz

Klasa II / III LO

piątek

13:40-14:25

7.

Język angielski zaj. wyrównawcze przygotowujące do matury ustnej

Katarzyna Tomaszewicz

3 klasy LO

Czwartek 13.40-14.25

8.

Język angielski KONSULTACJE

Katarzyna Tomaszewicz

3 klasy LO

PON 15.30

9.

Przygotowanie do matury z geografii

Joanna Bilińska-Miszczyszyn

Klasy III i II LO

Od połowy października co drugi czwartek od 14.35

10.

Przygotowanie do egzaminu  maturalnego z biologii.

Lucyna Jarosz

Dla chętnych z

klas III LO

Czwartek godzina 14:35

11.

Przygotowanie do matury

Hanna Szulman-Kudrin

kl. IIIA/B

Piątek 8.00-8.45

12.

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Hanna szulman-Kudrin

Klasy trzecie

Wtorek 8.00-8.45 (co drugi tydzień)

13.

Przygotowanie do matury ustnej z języka polskiego.

Natalia Grzeszczuk

Mariola Pobidyńska

III A

III B

co 2 tygodnie

MP – środa 14.35

NG – czwartek 13.35


14.

Testy maturalne

Monika Nowik

III C

wtorek/piątek

16:15-17:45


15.
Język niemiecki dla maturzystów

Dorota Suchocka

III A,C

IB

środa 7:10

16.Język polski dla maturzystówBożenna Sucharska

 

Środa 3 lekcja 9:50-10:35

17.


Angielskie pogotowie językowe
Hanna Pilecka

III A i B LO

Poniedziałek 13:40 – 14:25 sala 311

18.


Język hiszpański – pogotowie do matury
J. Spławska

III A

Czwartek 7:30-8:00

Piątek od 13:30

19.


Konsultacje

Anna Bobowska

Kl. I, II, III Lo

Wtorek co drugi tydzień 15:25-16:15

Zajęcia rozwijające:

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Uczeń/klasa

Godziny zajęć

Cele zajęć

1.

Zajęcia z podstaw dziennikarstwa

Artur Zwolak

Klasa ID/LO

Czwartek 8.45-9.40

Piątek 8.00-8.45

 

2.

Wolontariat

Katarzyna Grecka

Kl. licealne

Wtorki 1/2w miesiącu

 

3.

Koło Języka Angielskiego  ( English Club) 

Falandysz Elżbieta

kl I A ,I B Liceum

Czwartek godz / 14.25-16.15/   sala 204

Co 2 tygodnie

Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne języka angielskiego, kultura krajów anglojęzycznych, słownictwo, projekty językowe. 

4.

Przygotowanie do konkursów
i olimpiad

Dariusz Szymikowski

klasy licealne

Poniedziałek po 15.20/. Wtorek 8.00-8.45 (co drugi tydzień). Ponadto kontakt internetowy.

 

5.

Zajęcia wokalne

Aleksandra Białk

Chętni  z klas I LO

10 lekcja
we wtorek

 

6.

„gra miejska” zwiedzanie Gdańska z mapą i aplikacją mobilną

Joanna Bilińska-Miszczyszyn

Małgorzata Płóciennik

Dla wszystkich (chętnych) uczniów ZSO nr 6

Wybrane soboty

 

7.

Przygotowanie do konkursów
i olimpiad

Hanna Szulman-Kudrin

klasy licealne

Termin ruchomy

kontakt internetowy.

 

8.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praca metodą projektu

Hanna Szulman-Kudrin

Klasy licealne

Termin ruchomy

wtorek

 

9.

Innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji prawnej

Hanna Szulman-Kudrin

Fundacja Teneo

Cała szkoła

W zależności od harmonogramu i planu współpracy

 

10.

Kontynuacja projektu Wilno – Gdańsk (opracowanie mapy interaktywnej z wileńskimi artefaktami w Gdańsku).

Joanna Bilińska – Miszczyszyn

Mariola Pobidyńska

II D (wybrani uczniowie)

nieregularnie

 

11.

Moi przodkowie – genealogia rodu.

Joanna Bilińska – Miszczyszyn

Mariola Pobidyńska

zainteresowani uczniowie LO

nieregularnie

 

12.

Klub Filmowy – filmy związane z epokami historycznoliterackimi; przygotowanie do odbioru tekstów kultury (w tym – noc filmowa).

Natalia Grzeszczuk

Mariola Pobidyńska

dla klas pierwszych LO

Raz w miesiącu (drugie czwartki miesiąca)

 

13.
E-kreatywne Dziennikarstwo Internetowe

Jan Korczyński

Dla chętnych uczniów LO

W internecie za zgodą rodziców

Rozwijanie kompetencji cyfrowych i społecznych

14.Szkoła Młodego Programisty
Jan Korczyński

Dla chętnych uczniów

W internecie za zgodą rodziców

Indywidualny rozwój informatyczny

 

  

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku

obejmuje szkoły:

VI Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Helu
 z oddziałami gimnazjalnymi
(dawne Gimnazjum nr 6)

oraz 

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94
zobacz osobny serwis: spms94.pl

ul. Głęboka 11, 80-759 Gdańsk
telefon (Liceum): +48 58-346 38 21
telefon (Gimnazjum): +48 58 346 38 12

fax: +48 58-346 38 21

FACEBOOK: https://www.facebook.com/zso6gdansk/

Free Joomla! templates by AgeThemes