18-20 kwietnia: EGZAMIN GIMNAZJALNY

EGZAMIN GIMNAZJALNY

18 – 20. kwietnia 2018 r.

  1. kwietnia  2018 r. (środa) - część humanistyczna:
  • godz. 9.00 - z zakresu historii i wos (60 min.+ 20 min. wydłużony czas),
  • godz. 11.00 - z zakresu języka polskiego (90 min.+ 45 min. wydłużony czas).
  1. kwietnia  2018 r. (czwartek) – część matematyczno – przyrodnicza:
  • godz. 9.00 - z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) -  (60 min.+ 20 min. wydłużony czas),
  • godz. 11.00 - z zakresu matematyki (90 min.+ 45 min. wydłużony czas).
  1. kwietnia 2018 r. (piątek) – część z  języka obcego nowożytnego:
  • godz. 9.00 - poziom podstawowy (60 min.+ 20 min. wydłużony czas),
  • godz. 11.00 - poziom rozszerzony (60 min.+ 30 min. wydłużony czas).

 

Zdający musi mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, np. legitymację szkolną.

 

Bezwzględnie nie można wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba
je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

. ZBIÓRKA UCZNIÓW PRZED EGZAMINEM O GODZ. 8.15.

Obowiązuje strój galowy!

 

POWODZENIA!

Free Joomla! templates by AgeThemes