18-20 kwietnia: EGZAMIN GIMNAZJALNY

EGZAMIN GIMNAZJALNY

18 – 20. kwietnia 2018 r.

 1. kwietnia  2018 r. (środa) - część humanistyczna:
 • godz. 9.00 - z zakresu historii i wos (60 min.+ 20 min. wydłużony czas),
 • godz. 11.00 - z zakresu języka polskiego (90 min.+ 45 min. wydłużony czas).
 1. kwietnia  2018 r. (czwartek) – część matematyczno – przyrodnicza:
 • godz. 9.00 - z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) -  (60 min.+ 20 min. wydłużony czas),
 • godz. 11.00 - z zakresu matematyki (90 min.+ 45 min. wydłużony czas).
 1. kwietnia 2018 r. (piątek) – część z  języka obcego nowożytnego:
 • godz. 9.00 - poziom podstawowy (60 min.+ 20 min. wydłużony czas),
 • godz. 11.00 - poziom rozszerzony (60 min.+ 30 min. wydłużony czas).

 

Zdający musi mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, np. legitymację szkolną.

 

Bezwzględnie nie można wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba
je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

. ZBIÓRKA UCZNIÓW PRZED EGZAMINEM O GODZ. 8.15.

Obowiązuje strój galowy!

 

POWODZENIA!

 

REKRUTACJA do VI LO

ZSO nr 6 w Gdańsku

warunki rekrutacji:

 • minimalna ilość punktów dla wszystkich klas: 100
 • w klasie integracyjnej dla osób z orzeczeniem: bez limitu punktów.

dla klasy o profilu sportowym dodatkowo:

 • obowiązkowy test sprawności w dniu 21 V, godz 15oo-17oo
  Hala Sportowa Szkoły

 

klasa ratownictwa wodnego


klasa humanistyczno-prawna


klasa mistrzostwa sportowego


klasa dziennikarsko-artystyczna 

 

REKRUTACJA do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowgo nr 94


 

 

 

 

PLANY LEKCJI POSZCZEGÓLNYCH KLAS 


 

klasa 1A, klasa 1B, klasa 1C klasa 1D, klasa 2A, klasa  2Bklasa 2C (klasy 3-cie ukończyły szkołę 26 kwietnia 2018 r.)

 


 

klasa 2Aklasa 2Bklasa 2C,  klasa 2d, klasa 3Aklasa 3Bklasa 3C 

 


 Plan lekcji naszej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego ZOBACZ:  http://spms94.pl/#plan


  Bieżące zastępstwa: 

poniedziałekwtorek, środa, czwartek, piątek


 

 DOKUMENTACJA ORGANIZACJI SZKOŁY

 

 


 

  

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku

obejmuje szkoły:

VI Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Helu
 z oddziałami gimnazjalnymi
(dawne Gimnazjum nr 6)

oraz 

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94
zobacz osobny serwis: spms94.pl

ul. Głęboka 11, 80-759 Gdańsk
telefon (Liceum): +48 58-346 38 21
telefon (Gimnazjum): +48 58 346 38 12

fax: +48 58-346 38 21

FACEBOOK: https://www.facebook.com/zso6gdansk/

 

Plan lekcji

Free Joomla! templates by AgeThemes